img
Време е за жътва

Палатъчни евангелизации

Дейности

Фестивал на възможностите „Ела и виж"

гр. София, ул. Партений Зографски 8, Църква "Блага вест"
22-ри октомври

Фестивалът „Ела и виж" е празник за дейността на евангелскиите мисии, сдружения, медии, учебни заведения и други междуцърковни организации в България. Той е възможност за среща между евангелските църкви и евангелските служения за взаимно опознаване, насърчение и обмен на контакти. Фестивалът „Ела и виж" дава богати възможности: да чуете истории какво Бог прави в България; да се включите в интерактивни и полезни дискусии; да се запознаете с десетки служения и мисии у нас; да научите как да участвате и подкрепите служенията; още много повече!

https://www.ela-vizh.net/festival