img
Време е за жътва

За служението

За нас

Кои сме ние?

Време е за жътваХристиянско служение за благовестие „Време е за жътва” е основано през 2003 г. Основната му цел е да достигне до невярващите (с вестта за жертвата на Исус Христос) на всички места, където са хората – чрез Фестивали в палатка, разпъната по площади, паркове, поляни; да проповядва по улични евангелизации; да обучава деца в системата на държавните училища, да провежда семинари и мисионерски училища с практично приложение, обучаване на екипи-работници за Благовестието.

 

КОИ СМЕ НИЕ?

Лидер на служението са Валдемар и Софка Пранчик, а екипът му се състои от около 30 души. От създаването си до момента, служението е достигнало до над 500 000 българи с вестта за Исус Христос; и до над 15 нации по света, сред които Полша, Гърция, Германия, Русия-Бурятия, Естония, Латвия, Литва, Македония, Испания, Финландия и пр.

КАК РАБОТИМ НИЕ?

Разпъваме палатка, с размери 16 х 21 м. за около 300 души, по площади, паркове и поляни в градове и села в България и извън нея. Провеждаме Фестивали, като достигаме различните прослойки на обществото. Проповядваме по местни църкви; провеждаме конференции, молитвени събрания, семинари; обучаваме и активираме мисионери за Христос.

НАШИТЕ ПРОЕКТИ

  • Обучаване на деца в държавни и общински училища
    „Възпитавай детето в пътя, по който трябва да върви, и няма да се отклони от него дори когато остарее.”(Притчи 22:6)
  • посещаваме домове за стари хора и носим надежда, радост и спасение за възрастните хора.
  • За осем поредни години провеждаме - Мисионерско училище.
    „..Жетвата е изобилна, а работниците – малко..”(Лука 10:2)
  • Провеждане на обучения в църквите относно важността от Евангелизирането и практично приложение.
  • Провеждане на Евангелизационни палаткови Фестивали в Бългрия и страните на Балканите и Европа, като достигаме децата, младеците и възрастните. Провеждаме паралелно улични проекти в различните части на градовете и селата в районите.

Нашата цел е достигане до нациите по света с вестта за жертвата на Исус Христос.

Нашето желание е да достигнем Европа и Балканите, този така непокрит с Благовестието район. Страни, като Албания, Сърбия, Черна гора, Босна и Херцеговина, както и много райони на България, Македония, Гърция, се нуждаят от много работа и много работници.

Ние се трудим с радост и вярваме, че времената са благоприятни и благословени От Бога.

Желаем да изграждаме повече и повече екипи по места, които да достигат регионите си и други региони.

РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТИТЕ

Служение „Време е за жътва” се финансира и работи чрез дарения. Можете да станете част от великата привилегия за разпространение на Благовестието и наши партньори в тази Велика работа.

Исус каза: «Не казвате ли: Още четири месеца и жетвата ще дойде? Ето, казвам ви, подигнете очите си и вижте, че нивите са вече бели за жетва. Който жъне получава заплата, и събира плод за вечен живот, за да се радват заедно и който сее и който жъне. Защото в това отношение истинна е думата, че един сее, а друг жъне.» Йоан 4:35-37

Апостол Павел казва: «Защото "всеки, който призове Господното име, ще се спаси". Как, прочее, ще призоват Този, в Когото не са повярвали? И как ще повярват в Този, за Когото не са чули? А как ще чуят без проповедник? И как ще проповядват, ако не бъдат пратени? Както е писано: - "Колко са прекрасни Нозете на тия, които благовествуват доброто!"» Римляни 10:13-15

Фондация „Време е за жътва”, - Райфайзен банк България, сметка в лева: BG98RZBB91551069714405.

Статистика

img
70

Души екип

img
700+

Хиляди достигнати българи

img
25+

Нации по света